onsdag, september 30, 2009

Bilder vecka 25+5

Nu har jag hittat på kameran och kabeln, så här kommer ett par nya bilder.tisdag, september 29, 2009

100 dagar kvar

Idag är jag på dag 180 av 280. (64,3%) och har alltså 100 dagar kvar till beräknad förlossning. Magen har vuxit enormt mycket senaste veckorna. Tänkte ta någon magbild så fort jag hittar kameran med tillhörande kabel efter flytten :).

Fick förresten mail från barnmorskan igår angående min blödningsproblematik: "Jag lägger en förfrågan till vår gynekolog angående detta och hör sedan av mig till dig, om du behöver träffa henne eller om det är några prover som ska tas!". Hoppas att saken blir utredd nu iaf.

måndag, september 28, 2009

von Willebrand

Fick mina journalen från vårdcentralen i Hedemora. Det som fanns var information från 1994 om att mamma hört av sig angående problem med att jag blödde mycket. Jag fick recept på cyklokapron. Två år gick och mamma hörde av sig vid några tillfällen om att mina blödningar fortfarande var onormala. 1996 står en anteckning om att läkaren misstänker von Willebrand och ämnar ta tag i detta, men remitterar till gyn. Efter detta finns inte några anteckningar huruvida detta utreddes. Har kollat lite på Internet om sjukdomen och det är tydligen en blödarsjukdom. Gjorde att "testa dig själv"-test med resultatet att jag löper risk att ha sjukdomen. Mailade till barnmorskan och får se om jag kan utredas för blödningsproblematiken inför förlossningen. Har läst att man inte får epidural om man har blödningsproblem så det gör mig lite orolig. Vi får se vad som händer.

torsdag, september 24, 2009

Besök hos barnmorskan

Idag var jag och Marcus på första besöket hos nya barnmorskan. Vi fick veta att vaccinering för svininfluensan av gravida kommer att ske hos barnmorskan och de kommer att höra av sig med mer info när det är dags. En negativ sak är att vaccineringen kommer att ta så mycket resurser från barnmorskorna att det förmodligen inte blir någon föräldragrupp, vilket jag känner mig väldigt ledsen över. Jag som hade sett fram emot att få börja föräldragrupp *snyft*. Men men, inget är ju helt bestämt än. I övrigt kollade man blodprov, urinprov och blodtryck, vilket såg bra ut. Man mätte också livmodern och SF-måttet var 23cm, vilket tydligen var det exakta snittvärdet. Hjärtljuden fick vi också höra, vilket var härligt. Frekvensen varierade rätt mycket, vilket jag blev rätt överraskad över då jag trodde hjärtljuden skulle vara rytmiska och konstanta slag i minuten.

I övrigt diskuterade vi även min förlängda blödningstid, vilket jag kom på att fråga om då jag omedelbart blödde igenom plåstret efter blodprovstagningen. Vi kom överens om att jag ska inhämta mina journalen från vårdcentralen i Hedemora som konstaterade mina blödningsproblem när jag var yngre. Så idag har jag ringt dit och de skulle skicka journalen till mig.

måndag, september 21, 2009

sparkar på utsidan

Har inte kunnat skriva här eftersom vi flyttat och inte har internet. Har i samband med detta haft semester och inte kunnat nyttja internet på jobbet heller. Eftersom jag jobbar nu måste jag fatta mig kort, men en liten uppdatering är väl bättre än ingen alls. 11 septembet började både jag och Marcus känna sparkar på utsidan av magen. Så himla härligt :). Efter detta har vi kännt dem varje kväll vid sänggående. Nä nu måste jag se vad som hänt på jobbet under min semester.... MYYYYYYYYCKET post att läsa...

måndag, september 07, 2009

Mer om svininfluensan

Nu när jag väl bestämt mig för att vaccinera mig hänvisar en tjej från min blogg om detta

"Forskarlarm om vaccin mot svininfluensa:

- Foster och spädbarn kan få kroniska skador av etylkvicksilvret i vaccinet

Foster och barn kan få obotliga skador av det etylkvicksilver som finns i varje dos vaccin mot svininfluensan, säger professorn emeritus i miljömedicin, Maths Berlin, som är en av världens ledande kvicksilverforskare och ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd.

Varje dos av influensavaccinet Pandemrix innehåller konserveringsmedlet tiomersal, en kvicksilverförening som innehåller etylkvicksilver. Det är detta vaccin som Socialstyrelsen nu har beställt till hela svenska folket.- Etylkvicksilver kan till och med vara farligare än metylkvicksilver och sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver, som effektivt skadar hjärnans celler, säger Maths Berlin. När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan kroniska skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.

- De undersökningar som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket stöder sig på kan inte utesluta en betydande risk för påverkan på hjärnutvecklingen hos foster och barn, menar Berlin. Berlin pekar främst på tre riskgrupper. Foster hos gravida kan bl a drabbas av hjärnskador med autism och Damp/ADHD som följd. Också utvecklingen av hjärnan hos barn i åldern upp till tio år kan hämmas av etylkvicksilvret. Sedan kan vuxna som har en ärftlig känslighet för kvicksilver få sjukdomssymtom. Av de tre riskgrupperna är de vuxna de minst utsatta. Europeiska läkemedelsverket (EMEA) har hävdat att tiomersal skulle vara riskfritt, men Berlin menar att man inte kunnat redovisa underlag för detta. Amalgamskadefondens generalsekretare Thomas Karlsson är mycket kritisk till Socialstyrelsens handläggning.

- Det finns kvicksilverfria vaccin, men trots att anbud lämnats på sådant har Socialstyrelsen inte tagit riskerna på allvar och anskaffat vaccinet. Andra länder har beställt allt kvicksilverfritt vaccin som kommer att tillverkas den närmaste tiden. Professor Berlin avråder gravida och barn från vaccinering med Pandemrix med Pandemrix som har tillsatsen tiomersal. - Jag anser att riskerna att få men för livet är för stora för barnen. Även som vuxen skall man avstå från vaccinet om man är känslig för kvicksilver.

- När myndigheterna påstår att vaccinet är säkert lurar man folk. Myndigheterna måste helt enkelt ta fram ett kvicksilverfritt alternativ för barn och gravida kvinnor, menar Berlin."


Jobbigt med en massa olika bud :(

fredag, september 04, 2009

Svar om vaccin mot svininfluensan under graviditet

Hittade rapporten från Läkemedelsverket nu:

SUMMERING:
"Rekommendation:

Då tillgängliga data visar på en påtaglig risk för allvarliga komplikationer orsakade av influensaH1N1 bör samtliga gravida rekommenderas genomgå vaccination. Vaccination kan ske underhela graviditeten"

DETALJERAT:
"Läkemedelsverkets nytta/riskvärdering av vaccination
av gravida med Pandemrix:

Nytta av vaccinet
Erfarenhet från säsongsinfluensa visar att influensa hos gravida är associerat med ökad risk för
komplikationer, främst under andra och tredje trimestern. Dessa komplikationer utgör även en
risk för fostret. Hos gravida med riskfaktorer är risken för komplikationer påtagligt större. Det
finns idag inget som tyder på att H1N1 pandemin inte uppvisar ett liknande mönster. Dock har
denna influensa i flera fall lett till svår sjukdom hos unga, i övrigt friska individer. Detta har även
drabbat gravida kvinnor.

Det finns ett antal fall där friska gravida kvinnor utan riskfaktorer har avlidit av komplikationer
från influensa. Det är av största vikt att följa hur denna pandemi utvecklas för att kunna ge en
korrekt bild av den förväntade nyttan hos gravida under olika faser av graviditeten samt
betydelsen av riskfaktorer.

Det är svårt att tydligt avgränsa en period av graviditeten då risken för komplikationer är liten.
Då det tar tid för immunsvaret att ge fullgott skydd - man avser att ge två doser med minst
3veckors mellanrum – och immunsvaret kan förväntas vara svagare under senare delen av
graviditeten, bör från nyttosynpunkt en vaccination genomföras så tidigt i graviditeten som
möjligt. En vaccination kan även ge ett visst skydd till det nyfödda barnet genom övergång av
antikroppar via placenta och detta skydd erhålls även vid vaccination under senare delar av
graviditeten.

Risker med vaccinet
Risken för skadliga effekter på fostret av vaccinet, och då särskilt av det adjuvant som ingår, är
ofullständigt känd. Djurdata visar inte på någon risk. Påverkan på implantation har diskuterats
men anses inte ha relevans för en rekommendation om vaccination vid graviditet då den endast
avser en period innan graviditeten är känd. Sammantaget visar djurdata, kliniska data med andra vacciner samt teoretiska resonemang inte på någon uppenbar risk för fostret. Förståelsen av hur vaccinet och det ingående adjuvantet fungerar är dock begränsad, och det är svårt att bedöma relevansen av djurmodeller för att värdera risker som är kopplade till immunologiska
mekanismer. Denna osäkerhet anses mest betydelsefull under första trimestern då fostret är mest känsligt. Det finns en viss risk för att vaccination kan leda till feberreaktioner vilka då bör
behandlas med paracetamol.

Sammanvägning
Risken för fostret är ofullständigt känd, men tillgängliga data och teoretiska resonemang har inte
identifierat någon särskild risk eller något som antyder att risken varierar mellan olika delar av
graviditeten. Det finns en påtaglig nytta av vaccinering av gravida och för att ge största skydd
bör vaccination ske så tidigt i graviditeten som möjligt. En vaccination kan även ge ett visst
skydd till det nyfödda barnet genom övergång av antikroppar via placenta och detta skydd
erhålls även vid vaccination under senare delar av graviditeten.

Hos gravida med riskfaktorer och gravida i andra och tredje trimestern så bedöms nyttariskbalansen vara positiv. Även om osäkerheten är större beträffande vaccination i första
trimestern anses en positiv nytta-riskbalans föreligga även i denna grupp eftersom H1N1
influensan förväntas drabba betydligt fler individer samt unga tidigare friska i större utsträckning än säsongsinfluensa."

Svininfluensan igen

Nu har det kommit nya rön enligt Aftonbladet:


"Barn under tre år bör inte vaccineras mot svininfluensan, enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer. Undantaget är barn i riskgruppen mellan sex månader och tre år.
Barn yngre än sex månader bör inte influensavaccineras alls, enligt verket som vägt samman nyttan och riskerna med vaccinet. "

Innebär detta att man som gravid inte ska vaccinera sig? Bebisen i magen är ju under sex månader och det får ju även i sig vaccinet via modersmjölken...

Vecka 23

Då har man nått ännu en milstolpe. Från och med nu kan nämligen barnet överleva utanför min mage om något skulle gå snett och man skulle behöva förlösas. Det känns tryggt :)

tisdag, september 01, 2009

Om vecka 22

Kom på att jag glömt att läsa vad som händer vecka för vecka på ett tag nu. Haft fullt upp att tänka på renovering och flytten förmodar jag :). Läste på familjeliv under "Vecka 22: 28 aug - 3 sep 2009"

"De sista veckorna har brösten kanske börjat förändras, mjölkkörtlar har mognat och blodkärlen i huden på brösten har blivit tydligare. Det kan också komma lite vätska från brösten, särskilt om du är omföderska."

Då är det inte så konstigt att brösten börjat vätska. Först kommer det lite genomskinlig vätska och sedan lite vit/gul mjölk.

Fler sparkar

Igår (v 21+ 3) började det sparka en del i magen igen när jag gick och la mig för att sova. Så himla härligt :) Längtar tills jag får känna detta varje dag och när det börjar kännas på utsidan också :)